Webshops

Door het aanbieden van de mogelijkheid om gespreid te betalen genereert u een hogere omzet van uw shop, een betere conversie dus! Maar niet iedereen wil of kan tijdig betalen. De verleiding om goederen te bestellen is soms zo groot dat er zonder een goede financiële basis toch besteld wordt. Daarnaast bestaan er klanten die het overzicht van hun administratie niet op orde hebben wat een tijdige betaling in de weg staat. Het kan lastig zijn om wanbetalers te achterhalen. Dat kost u energie, tijd en geld. In3 zorgt voor een directe online creditcheck voorafgaand aan het betalingsproces. De klant krijgt op basis van zijn betalingshistorie een go of no-go om bij u te bestellen en achteraf te mogen betalen. Wordt er onverhoopt toch niet tijdig betaald, dan gaat Capaccs Invest zorgen voor de betaling. Capaccs Invest neemt de vordering van u over voor een percentage van de oorspronkelijke waarde en keert u dit bedrag uit en gaat de vordering vervolgens innen bij uw klant. Deze krijgt de kans om direct te betalen of een regeling te treffen. Capaccs Invest communiceert als onafhankelijke partij op een eerlijke en respectvolle wijze met uw klant zodat een goede klantrelatie hierdoor behouden blijft.